Positief-kritisch artikel van mijn hand in het Tijdschrift voor Klachtrecht. De reflectie gaat over het belang van het zorgvuldig betrekken van de klager bij zijn klachtbehandeling. En daarnaast het belang van integere communicatie tussen de organisaties die betrokken zijn bij de klachtbehandeling.

Lees meer
juridische kwaliteitszorg, cursus juridische kwaliteitszorg

Column van mijn hand over decentrale samenwerking op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Deze samenwerking wordt daarbij gekoppeld aan de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN).

Lees meer