Reflectie in Tijdschrift voor Klachtrecht

Foto bij artikel Klachtrecht

Reflectie in Tijdschrift voor Klachtrecht

Reflecterend artikel van mijn hand in het Tijdschrift voor Klachtrecht in het voorjaar van 2019. In deze reflectie beoordeel ik een casus van de Zeeuwse Ombudsman. De reflectie gaat over het belang om samen met de klager het probleem te verkennen bij een complexe klacht. En daarnaast over het belang van integere communicatie tussen de organisaties die betrokken zijn bij de klachtbehandeling.