Reflectie in Tijdschrift voor Klachtrecht

Reflectie in Tijdschrift voor Klachtrecht

Positief-kritisch artikel van mijn hand in het Tijdschrift voor Klachtrecht. De reflectie gaat over het belang van het zorgvuldig betrekken van de klager bij zijn klachtbehandeling. En daarnaast het belang van integere communicatie tussen de organisaties die betrokken zijn bij de klachtbehandeling.

Lees verder
juridische kwaliteitszorg, cursus juridische kwaliteitszorg

Gastcolumn over Juridische kwaliteitszorg

Column van mijn hand over decentrale samenwerking op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Deze samenwerking wordt daarbij gekoppeld aan de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN).

Lees verder
juridische kwaliteitzorg, beroepsvaardigheden, juridische vaardigheden, mandaat, mandatering, regelgevingstechniek, klachtrecht, klachtbehandeling, lastig klaaggedrag, positie beklaagde

Interview over juridische kwaliteitszorg

In de mooie najaarsbrochure van OSR Juridische opleidingen zijn mijn visie op juridisch onderwijs en drie van mijn trainingen opgenomen op pagina 6.

Lees verder