Cursus regelgevingstechniek

Hoe kunt u decentrale regelgeving het beste maken en toetsen?

Bij het maken of wijzigen van een regeling  kunt u tegen veel vragen aanlopen. Nadat de noodzaak van een nieuwe regeling of wijziging van een regeling vast is komen te staan, zijn er veel zaken waarop u moet letten bij de formulering van de nieuwe of gewijzigde artikelen en de tekstuele opbouw van de regeling.

Reactie van eerdere deelnemer: ‘Prima cursus die goed aansluit op de gemeentelijke praktijk.’

 

Wat is de inhoud van deze cursus?

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten over hoe u een regeling maakt en toetst.

U leert daarnaast goed onderscheid te maken tussen de verschillende soorten regelgeving. Ook raakt u bekend met de eisen waaraan juridisch juiste regels in ieder geval moeten voldoen en de formulering daarvan.

De meest actuele richtlijnen voor regelgevingstechniek uit de vakliteratuur worden in de cursus op hoofdlijnen behandeld.

Tijdens de cursus is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en de uitwisseling van praktijkervaringen.

 

Het programma van de cursus is:

 • Eigenschappen van verordeningen, nadere regels en beleidsregels;
 • Bevoegdheden van het bestuur van een decentrale overheid;
 • Vaste bestanddelen van een goede regeling;
 • Juridische opbouw van regelingen, zoals een verordening, nadere regel en beleidsregel;
 • Formuleren van het moment van inwerkingtreding;
 • Uitleg diverse wetstechnische begrippen, zoals ‘intrekken’ en ‘vervallen’ van een regeling;
 • Formuleren van overgangsrecht;
 • Nuttige tips en voorbeelden uit de praktijk.
juridische cursus, regelgevingstechniek, wetgevingstechniek, opbouw verordeningen en beleidsregels, goede regelgeving

Wat is het doel van de cursus?

Nadat u de cursus hebt gevolgd:

 • Bent u in staat om een helder onderscheid te maken tussen verschillende typen regelgeving;
 • Kent u de regelgevende bevoegdheden van het bestuur van de decentrale overheid;
 • Kunt u een regeling opbouwen conform de vaste bestanddelen van goede regelgeving;
 • Hebt u praktische kennis van diverse wetstechnische begrippen.

 

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers bij decentrale overheden die zich bezig houden met het maken en toetsen van regelgeving. Onder de doelgroep vallen onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen.

De cursus is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde deelnemers.

De tijdsduur van de cursus is in overleg, afhankelijk van het gewenste lesmateriaal. Met het bovenstaande programma duurt de cursus normaal gesproken een dagdeel. Optioneel is het mogelijk om tijdens de cursus met uw eigen regelgeving te werken.

 

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.