Cursus juridische kwaliteitszorg

Met effectieve juridische kwaliteitszorg bespaart u tijd en geld!

Juridische kwaliteitszorg is bij uw organisatie een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Het onderwerp kan de specifieke verantwoordelijkheid zijn van de algemeen jurist of ook meer decentraal binnen uw organisatie zijn belegd.

Een goede sturing op kwaliteit leidt tot het benoemen, het beheersbaar maken en het voorkomen van risico’s. Dit brengt ook een kostenbesparing met zich mee. Het vooraf ontdekken van risico's op specifieke beleidsvelden en daar actie op ondernemen, levert dus een grote efficiencywinst op voor uw organisatie en in uw dagelijks werk.

Het kan echter om diverse redenen lastig zijn om juridische kwaliteitszorg te implementeren.

 

Wat is Inhoud van deze cursus?

Juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van decentrale overheden leren tijdens de cursus de basisbeginselen van een goede juridische kwaliteitszorg. Theorie en praktijk worden daartoe tijdens de cursus constant met elkaar verbonden. De opgedane kennis is daardoor meteen toepasbaar.

De cursus behandelt beproefde methodes voor juridische kwaliteitszorg. Diverse modellen voor juridische kwaliteitszorg passeren daarbij de revue. Bij deze modellen ligt de focus op juridische risicosignalering en onderzoek naar kwaliteit die de grootste kans van slagen hebben in uw organisatie.

De verschillende theoretische onderdelen van juridische kwaliteitszorg, zoals het toepassen van juridische kwaliteitszorg, het opzetten van een (schriftelijke) visie daarop en de borging van kennis, worden vanuit een praktische invalshoek benaderd.

Tijdens de cursus krijgt u diverse formats aangereikt, zowel vanuit de beroepsmatige ervaring van de docent als daarbuiten.

Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor uw eigen praktijkvragen en de uitwisseling van praktijkervaringen.

De cursus beoogt geen diepgaande behandeling te geven van landelijke of lokale regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht of Algemene plaatselijke verordening.

 

Het programma van de cursus is:

• Het leren van de grondbeginselen voor juridische kwaliteitszorg;
• Effectief onder de aandacht brengen van juridische kwaliteitszorg binnen uw organisatie;
• Methodieken voor juridische kwaliteitszorg;
• Vormgeven, uitvoeren en implementeren van onderzoek naar juridische kwaliteit;
• Varianten van de legal audit;
• Het concreet herkennen en beheersbaar maken van juridische risico’s op diverse beleidsterreinen;
• Methodes voor het borgen van kennis;
• Voorbeelden en formats uit de praktijk.

 

Wat is het doel van de cursus?

Nadat u de cursus hebt gevolgd:

  • Heeft u kennis van methodes, formats en vaardigheden om effectief de juridische kwaliteit te verhogen;
  • Kunt u deze kennis meteen toepassen binnen uw eigen organisatie.

 

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers bij de (semi-)overheid die zich bezig houden met een breed juridisch takenpakket, waaronder de zorg voor een goede juridische kwaliteit. Tot de doelgroep behoren onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen.

De cursus is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde deelnemers. Ook is deze cursus geschikt om eerder opgedane kennis op te frissen.

De tijdsduur van de cursus is in overleg, afhankelijk van het gewenste lesmateriaal. Met het bovenstaande programma duurt de cursus normaal gesproken een dag.

 

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.

 

Cursus 2018 Beheer mandaatregeling