Blog vermijden ouderwets taalgebruik

Blog vermijden ouderwets taalgebruik

Ben je als jurist ook zo gehecht aan het schrijven van mooi, maar ietwat ouderwets taalgebruik?

Juristen zijn vaak gewend aan het schrijven van mooie, maar ietwat ouderwetse zinnen. Het is de laatste jaren trendy om zo eenvoudig mogelijk te schrijven, maar als jurist kun of wil je daar niet altijd in meegaan. Het schrijven van een advies of brief met een professionele uitstraling vereist ook vaak een meer juridische woordkeuze.

Wil je weten hoe je hier een middenweg in kunt vinden? Hieronder deel ik een aantal praktische tips die je vandaag al kunt toepassen!

Als jurist probeer je vaak een combinatie te maken van meer ouderwetse woorden en begrijpelijke taal. Vaak is het schrijven van woorden als ‘hetgeen’ of ‘derhalve’ in een document ook wenselijk voor de interne lezer van je tekst, zoals collega-juristen of managers, maar maak je het cliënten of inwoners daarmee extra moeilijk.

Het is eigenlijk erg makkelijk om ouderwetse woorden te vervangen door moderne woorden!

Ik ga je leren hoe je begrijpelijke teksten schrijft, zonder je eigen stijl te verliezen. Kijk eens naar deze zinnen uit de juridische praktijk, met woorden die je als jurist waarschijnlijk heel gewoon vindt. Bij elk van de zinnen staat een alternatief dat voor de gemiddelde cliënt of inwoner meestal prettiger leest (en net zo professioneel oogt).

Voorbeeld 1:
Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad is men bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
Alternatief:
Zoals blijkt uit (of: gezien) de jurisprudentie van de Hoge Raad is men bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.

Voorbeeld 2:
In andere besluiten werden de onderhavige gronden voor afwijzing van de aanvraag niet gehanteerd.
Alternatief:
In andere besluiten werden deze gronden voor afwijzing van de aanvraag niet gehanteerd.

Voorbeeld 3:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.
Alternatief:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.

Ik daag je uit om met deze tips aan de slag te gaan, waardoor je een begrijpelijke tekst maakt voor je lezer!

Kun je hier nog wel wat coaching in gebruiken? Neem dan gerust contact met mij op!

mr. Eileen Jonker-Hofman

3 oktober 2020